Vrijwilligersprijs 2014

zoetermeer logo

Het gemeentebestuur van Zoetermeer is blij met haar vrijwilligers. Jaarlijks vindt deze blijk van waardering plaats door het uitreiken van de Vrijwilligersprijs aan drie Zoetermeerse vrijwilligersorganisaties. De Vrijwilligersprijs is een geldprijs: de eerste prijs is 1000 euro, de tweede 500 euro en de derde 250 euro. De organisatie van de uitreiking wordt uitgevoerd door Vip voor vrijwilligers.

Meedingen naar de Vrijwilligersprijs?

Dit jaar vraagt de jury uw aandacht voor het thema ‘kwaliteit’.

  • Uw vrijwilligers zijn voor u van onschatbare waarde.  Zonder hen zouden al de activiteiten die uw organisatie bijzonder maken niet kunnen worden uitgevoerd. Elke vrijwilliger heeft zijn/haar unieke kwaliteiten. Naarmate de samenwerking langer duurt komen deze kwaliteiten beter voor het voetlicht. Hoe zorgt u er als organisatie voor dat de talenten van uw vrijwilligers het best tot hun recht komen? En wat maakt uw organisatie nu uniek in de manier waarop u uw vrijwilligers stimuleert?

Meedingen? INZENDTERMIJN IS GESLOTEN

De jury bestaat dit jaar uit een winnaar van de Vip Speld uit 2013, een oud-wethouder, een maatschappelijk betrokken ondernemer, een lid van de Wmo raad en de manager van Stichting MOOI Zoetermeer e.o.

De jury kiest uit alle inzendingen drie genomineerden. Deze organisaties ontvangen een uitnodiging om hun aanmelding mondeling te komen toelichten, waarna de jury een besluit neemt over wie de eerste, tweede en derde prijs krijgt toegekend. De feestelijke uitreiking zal plaatshebben tijdens het  Vrijwilligersfeest op vrijdag 28 november. De uitreiking van de Vip Speld (voor drie individuele vrijwilligers) vindt ook op die avond plaats.

Copyright © - Vip voor vrijwilligers - Powered by AdSysCo bv